Inom kursen riktas fokus på naturturism och kulturarvsturism. I det sammanhanget ges en översikt av karaktärsdrag och effekter av dessa turismformer. Studenterna får en inblick i olika bevarandestrategier, förvaltningen av kulturarv och naturskyddade områden och i olika planeringssystem för turismutveckling.