Kursen ger den studerande grundläggande kunskaper i provningsmetodik och om vin från framställning till hantering samt om vin och mat i kombination.