Kursen är en introduktion till finansiell ekonomi och riktar sig till dig som läst minst en termin nationalekonomi. Kursen är även ett av momenten på kursen Nationalekonomi B100.