Moment 1: Vetenskapsteoretiska perspektiv på strategiskt HR-arbete, 7,5 hp Scientific foundations in HR work Moment 2: Internationalisering och mångfald ur ett HR-perspektiv, 7,5 hp Internationalisation and diversity from an HR-perspective