Kursen erbjuder en fördjupning i hälsopsykologi genom specialisering i arbetshälsopsykologi (7,5 hp) och miljöhälsopsykologi (7,5 hp). Momentet arbetshälsopsykologi behandlar olika aspekter av hälsopsykologi av relevans för arbetslivet. Tonvikt ligger på samspelet mellan organisationen, gruppen och individen och dess relation till hälsa. Momentet miljöhälsopsykologi behandlar aspekter såsom hälsobesvär från exponering för kemiska och fysiska miljöfaktorer, särskilda miljökänsligheter samt inverkan av beteende på miljön med konsekvenser för hälsan.