Kursen ger en introduktion till relationen mellan arbete, arbetsmarknad och levnadsförhållanden ur både ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv. Teoribildning och aktuell empirisk forskning lyfts fram liksom angränsande metodfrågor. Under kursen utvecklar studenterna kunskaper inom forskningsområdet liksom generella färdigheter i muntlig presentation, kritisk granskning och olika former av vetenskaplig framställning.