I utbildningen lär du dig handledningsstrategier, karriärteorier, vägledningsmetoder samt feedback och grundläggande samtalsfärdigheter för handledning. Du analyserar och värderar egna tillämpningar och formulerar ställningstaganden som grund för utvecklandet av en egen modell för handledning. Inom utbildningens ramar får du lära dig grunderna i formativ bedömning med hjälp av olika strategier. Slutligen, i kursen lär du dig tillämpa formativ bedömning i relation till förväntade studieresultat i relevant kursplan och bedömningsunderlag för praktikstuderande på studie- och yrkesvägledarprogrammet. Kursen är lämplig för dig som vill börja handleda studie- och yrkesvägledarstudenter i deras praktik, eller som redan arbetar som handledare och vill fördjupa dina kunskaper.