Kursen behandlar kliniska prövningar för läkemedel och medicintekniska produkter. Kursen tar upp följande områden: läkemedelsutveckling (från preklinik till klinik, Fas I-IV, biverkningshantering), etik (lagar, prövningsnämnder), regelverk (ISO, CE, GMP, GCP), regulatoriska aspekter, kvalitetssäkring, statistik, genomförande (roller, ansvar, kravspecifikation, avtal, aktörer) och dokumentation (registrering, publicering, arkivering) av kliniska prövningar. Kursen kan läsas på distans eller på campus.