Kursen är en fristående kurs som riktar sig till studenter med grundläggande studier inom vårdområdet, som vill förbereda sig för framtida internationellt sjukvårdsarbete i låg- och medelinkomstländer och för avancerade kurser och forskning inom ämnesområdet internationell/global hälsa. Internationella studenter välkomnas.Utgångspunkt för kursen är den multidisciplinära ansats som präglas av "One Health" konceptet vilket innebär att kursen berör olika faktorer som påverkar hälsosituationen i låg- och medelinkomstländer. Det inkluderar betydelsen av socioekonomiska förhållanden, utbildningsnivå, klimatförändringar och konkreta barnvaccinationsprogram.Kursen består av två moment: Global hälsa-epidemiologi (4,5 hp), Specifika sjukdomar (3 hp). Den bedrivs på deltid (7,5 hp under höstterminen). Den organiseras av enheten för Epidemiologi och Global Hälsa samt Institutionen för klinisk mikrobiologi i samverkan. Undervisningen bedrivs i form av kvällsföreläsningar, gruppträffar, seminarier, grupparbeten och workshops. Gruppvisa demonstrationer med praktiska övningar på tropikmedicinskt laboratorium sker också.