Syftet med kursen är att lära studenterna att skriva vetenskapliga artiklar som passar för publicering i fackgranskade tidskrifter. Studenterna uppmuntras att utgå från material i sin magister- eller masteruppsats i folkhälsovetenskap eller motsvarande uppsats. Stark tonvikt ligger på tydligt och kompakt vetenskapligt skrivande. Kursen täcker områden som författarskap, val av tidskrift, titel, abstract, layout och upplägg av innehåll, presentation av data, tillhörande filer, referenser, plagiat, tacksamhetsformuleringar och svar till recensenter.