Kursen syftar till att ge studenterna djup kunskap och praktisk utbildning inom området för infektionsepidemiologi. Kursen kommer att diskutera risk och förekomst av viktiga grupper av infektionssjukdomar, som sexuellt överförda sjukdomar, luftvägssjukdomar, vektorburna sjukdomar, blodburna sjukdomar, zoonoser och försummade tropiska sjukdomar, samt effekterna av folkhälsoinsatser utformade för att förhindra eller kontrollera dem. Kursens kärna kommer att inramas av "One Health" -paradigmet, ett framväxande koncept för att hantera hälsa som relation mellan människor, djur och miljö och som nu används globalt som en av de bästa strategierna för att bekämpa och förhindra infektionssjukdomar.