Kursen avser att ge tandläkaren sådana kunskaper som krävs för behörighet att inneha och använda panoramaröntgenutrustning med högre arbetsspänning än 75 kV samt att ge de studerande fördjupade kunskaper i diagnostik med hjälp av panoramabilder. Kursen består av två sammankomster á tre dagar samt en hemstudiedel. Under sammankomsterna genomförs föreläsningar, demonstrationer, laborationer, bildtagningsträning och diagnostisk träning. Övrig kurstid ägnas åt hemuppgifter och egna studier av anvisad litteratur.Ur innehållet:- Användningsområden- Diagnostik med panoramateknik- Röntgenstrålningens biologiska verkan och strålskydd- Fysikalisk bakgrund och tekniska förutsättningar- Lagar och förordningar- Praktisk bildtagning