Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha fördjupade kunskaper i att beskriva, analysera och utvärdera ämnesområdet för det valda examensarbetet.