Kursen ges endast på svenska. 5 sammankomster under terminen.