Kursen ger kunskap och förståelse om hur beteendeinriktade åtgärder kan användas för främja hälsa, förebygga sjukdom och genomföra behandling inom tandvården. Vidare hur livsstil kan påverka oral hälsa och livsstilsrelaterade sjukdomar samt ge kännedom om olika beteendemedicinska modeller.Valbar kurs inom tandläkarprogrammet för programstudenter.