Kursen ges som en fristående kurs på avancerad nivå och riktar sig till sådana som medverkar vid klinisk undervisning inom tandläkarprogrammet.