Kursen ger en bred översikt av de statistiska metoder som används i fältstudier. Målet med kursen är att den studerande skall förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter i att designa och planera fältexperiment, inventeringar och monitoringprogram samt att grafiskt åskådliggöra och statistiskt analysera fältdata med modern programvara. Kursen innehåller även ett projektarbete där studenterna självständigt ska analysera och skriva en rapport baserat på ett riktigt dataset.