Kursen behandlar olika typer av biomaterial och bioenergi ur ett råvaruperspektiv. Kursen är uppdelad i tre delar: teori om biomaterial och bioenergi (modul I), laborationer (modul II) samt analys och utvärdering av biomaterial och bioenergi (modul III). Kursen avslutas med en skriftlig examen, framställning av labbrapporter och en poster presentation.