Kursen innehåller A) Ett projektarbete där studenterna planerar och utför en vetenskaplig studie för testa en ekologisk frågeställning. B) Ett fördjupat teoriblock med fokus på storlekstrukturerad dynamik, habitatskoppling och beteenderesponseffekter för populations- och samhällsdynamik samt spridning och kolonisationsprocesser i akvatiska ekosystem.