Kursen ger fördjupad kunskap om ekologiska processer i terrestra subarktiska-arktiska ekosystem. Särskild betoning läggs på betydelsen av abiotiska och biotiska faktorer, såsom näringsämnen, klimatvariabler och organisminteraktioner, för ekosystemens funktion. Kursen behandlar också möjliga effekter av framtida klimatförändringar. Exkursioner till olika typer av ekosystem ingår. Kursen ges av forskare vid Climate Impacts Research Centre och är förlagd till Abisko naturvetenskapliga station.