Kursen är en fortsättning i byggnadsmekanik och hållfasthetslära med inriktning mot byggnadskonstruktion. I kursen behandlas hur man bestämmer krafter, spänningar och deformationer i balkar, ramar och plattor. Dessutom ingår punktkonstruktioner och konstruktioner sammansatta av olika material. Kursen är uppdelad i två moment: 1.Teori, 6 hp (Theory, 6 ECTS); 2. Projekt, 1.5 hp (Project, 1.5 ECTS).