Kursen är en introduktion till området analog elektronik med tyngdpunkt på nätteori, passiva komponenter, halvledare, transistorer och operationsförstärkare. Under kursen får du träna att med olika beräkningsmetoder, kretsteorier och modeller, behandla lik- och växelströmskretsar teoretiskt och experimentellt. Ett viktigt inslag i kursen är konstruktion och utvärdering av analoga elektroniska system. Kursen är uppdelad i två moment: 1. Kunskap och förståelse, 7.5 hp (Knowledge and Understanding, 7.5 ECTS); 2. Färdighet och förmåga, 7.5 hp (Skills, Ability and Evaluation, 7.5 ECTS).