Kursen behandlar grundläggande lik- och växelströmsteori, filter samt operationsförstärkare. Studenterna tränar sig i att med olika beräkningsmetoder, kretsteorier och modeller behandla lik- och växelströmskretsar teoretiskt och experimentellt. Kursens behandlar också hur analoga komponenter och system fungerar samt hur man med hjälp av datablad och datorer konstruerar och simulerar sådana system. Kursen är uppdelad i två moment: 1. Teori, 4 hp (Theory, 4 ECTS); 2. Laboration, 2 hp (Laboratory, 2 ECTS).