Kursen innehåller grundläggande lik- och växelströmsteori samt ett avsnitt om operationsförstärkare och deras grundkopplingar. Under kursen tränas i att med olika beräkningsmetoder, kretsteorier och modeller, behandla lik- och växelströmskretsar teoretiskt och experimentellt. Kursen ger även kunskaper om hur grundläggande analoga komponenter och system fungerar, samt kunskap om hur man med hjälp av datablad och datorer konstruerar och simulerar sådana system. Kursen är uppdelad i tre moment: 1. Likströmsnät, 2.5 hp (DC networks, 2.5 ECTS); 2. Växelströmsnät, 2.5 hp (AC networks, 2.5 ECTS); 3. Operationsförstärkare, 2.5hp (Operational Amplifiers, 2.5hp ECTS)