Kursen handlar om tekniker och principer som ligger till grund för signalbehandlingen av ljud och bilder. I kursen studerasmediesignalers egenskaper och hur de kan påverkas för att bättre kunna användas för avancerade uppgifter.Moment som behandlas är faltning, fouriertransform, sampling, rekonstruktion, filtrering samt bildbehandling. Grunderna istokastisk signalbehandling ingår också.Kursen är uppdelad i två moment: Teoridel, 3,5 hp (Theoretical part, 3.5 ECTS) och laborationsdel, 4 hp (Laboratory part,4 ECTS).