Kursen inleds med en genomgång av de grundläggande begrepp och teoretiska verktyg som är nödvändiga för att studenterna ska kunna följa kursen. Därefter ges en översikt över ett aktuellt forskningsområde i en internationell kontext, varpå kursen inriktas mot en systematiskt presentation av ett eller flera forskningsprojekt inom området. Kursen leds normalt av en utländsk gästlärare som varit inblandad i forskningsprojektet(-n) vid sitt hemuniversitet eller vid en annan forskningsinstitution.