Studenten genomför ett avancerat projekt i fysik i en forskargrupp på ett universitet eller i ett företag. Projektet ska omfatta en fördjupningsuppgift på avancerad nivå som ansluter till den verksamhet som finns i forskargruppen eller i företaget. Projektet genomförs självständigt under handledning. Projektet redovisas normalt med en skriftlig rapport och presenteras dessutom muntligt vid det universitet/företag där det utförts. Innan studenten ansöker till kursen ska han/hon ha kommit överens med sin handledare om projektets innehåll och genomförande.