Efter en kort repetition av grunderna för laserverkan behandlar kursen olika typer av kontinuerliga och pulsade lasrar, bl.a. halvledarlasrar, fiberlasrar och fasta tillståndets lasrar, som emitterar ljus i ett flertal våglängdsområden - allt från röntgenområdet, via det synliga, upp till det s.k. mitt-infraröda området - med en mängd olika egenskaper - allt från en extremt smal linjebredd, via multimoduppträdande och frekvenskammar, till pulser med mycket hög effekt. Metoder för icke-linjär frekvensomvandling och ljusförstärkning diskuteras, t.ex. frekvensfördubbling, frekvensskillnad- och summafrekvensgenerering, optiska parametriska processer, och generering av superkontinuum. Kursen inkluderar även utrustning och tekniker för aktiv kontroll av ljus, t.ex. aktiv och passiv modlåsning, s.k. "chirpad" pulsförstärkning, elektro- och akusto-optiska modulatorer och Faraday-isolatorer. Avslutningsvis diskuteras även andra avancerade ljuskällor såsom attosekundskällor, frielektronlasrar och synkrotroner..