Studenten genomför ett projekt i en forskargrupp på universitet eller i ett företag. Projektet genomförs självständigt under handledning, redovisas med en skriftlig rapport på engelska och presenteras muntligt i den grupp där det utförts. Kursen ges alla tidsperioder under terminen. Kontakta institutionen om du önskar gå kursen under annan tidsperiod än nedan angiven.