Kursen behandlar programmerbara styrsystem - PLC-system. Både programmering samt tillämpning berörs. Olika typer av signalanpassning mellan styrenheter ingår. Dessutom behandlas system för datorsimulering av maskiner och moduluppbyggda maskinsystem. I kursen ingår ett större projektarbete som utförs i grupp. Kursen är uppdelad i tre moment: 1. Teori, 4.5 hp (Theory, 4.5 ECTS); 2. Laboration, 3.0 hp (Laboratory, 3.0 ECTS); 3. Projekt, 7.5 hp (Project, 7.5 ECTS).