Kursen ger kunskap om beräkningsmetoder för såväl enkla som sammansatta konstruktionselement. Kursen ger vidare övning i att formulera problem med hjälp av matematiska modeller och övning i allmän problemlösningsförmåga. De moment som behandlas är: enaxlig spännings- och deformationsanalys, statiskt obestämda system, böjning, vridning, fleraxliga spänningstillstånd, flytvillkor, experimentella metoder för deformationsmätning och spänningsberäkning, stabilitet samt utmattning.