Denna kurs behandlar trådlösa sensornätverk som ett system. Först studeras sensorteknik för insamling av information från omgivningen. Denna information kan exempelvis vara fysiologiska signaler från människor eller djur, position, rörelse, ljud, video eller temperatur. I nästa steg studeras hur den insamlade informationen kommuniceras och analyseras för tolkning och presentation. Kursen innefattar bland annat sensorteori, mätteknik, klassificering, sensornätverksprotokoll, energihantering och systemdesign.