Kursen behandlar utveckling av innovativa mobila tjänster och system. Den tar främst upp tillämpningar i människors vardag som inkluderar bilder, musik och andra medier.Kursen är uppdelad i två moment:1. Teori, 3 hp (Theory, 3 ECTS):Metoder och verktyg för utveckling av innovativa tjänster tas upp med fokus på relevanta utvecklingsmiljöer och plattformar.2. Projekt, 4.5 hp (Project, 4.5 ECTS):Ett större obligatoriskt fördjupningsprojekt inom problemområdet.