Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap är en tvåårig utbildning som syftar till att ge den studerande breddad och fördjupad kompetens i kulturvetenskap. Utbildningen är en förberedelse för fortsatta akademiska studier på forskarnivå, men förbereder även studenterna inför arbetsliv utanför universitet. Under utbildningen utvecklar studenterna förmågor att omsätta fördjupade kunskaper om teori och metod i kulturvetenskapliga arbeten samt utvecklar kulturvetenskapliga kunskaper för praktiska och arbetsmarknadsanpassade sammanhang. De praktiska delarna av utbildningen handlar om social innovation och social hållbarhet, samverkansprojekt med externa aktörer samt sociokulturella omvärldsanalyser. Teori- och metodfrågor liksom frågor som rör kulturvetenskaplig relevans, problem och möjligheter i dagens samhälle ägnas stor uppmärksamhet. Programmet ingår i utbildningar i etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys samt museologi.