Branschutbildningen för museer och kulturarv handlar om hur och varför vi väljer ut, tolkar, bevarar och förmedlar olika former av kulturarv. Men det är också en färdighetsinriktad utbildning med praktiska övningar i form av projektarbete och presentationer. I programmet studerar man två ämnen: museologi och etnologi, under sammanlagt sex terminer. Programmet ger en kandidatexamen i museologi med inriktning mot etnologi vilket ökar möjligheterna att få jobb efteråt. Utbildningen är bred och leder till arbete i museer eller i kulturarvsbranschen, som t.ex. antikvarie eller utställningsproducent, men också ut mot en bredare arbetsmarknad, t.ex. kulturarvsturism, Är du intresserad av kultur och historia? Det här är ett program för dig som vill arbeta med utställningar, dokumentation, eller museipedagogik på museum eller inom kulturmiljövård.