Har du redan läst 120 hp i ett ämne från universitet och högskola? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kortare utbildning som kompletterar dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning och ger lärarexamen. Programmet är 90 hp långt och beroende på om du läser på halvfart, normal hastighet eller förhöjd studietakt är du färdig lärare på 1 eller 3 år.