En tandhygienist arbetar med att hjälpa och motivera människor i alla åldrar till en god munhälsa. Tandhygienistens arbete är en viktig del i den förebyggande tandvården, du arbetar självständigt och i nära samarbete med tandvårdsteamet. En viktig del är att samtala om behandlingen tillsammans med patienten. Förutom patientbehandling kan du arbeta med folkhälsoarbete, där du informerar i skolor till barn och ungdomar eller inom äldreomsorgen. Genomgående i programmet finns samverkan mellan utbildning, yrkesverksamhet och vetenskaplig forskning. Via Erasmusavtalet kan du åka på utbytesstudier i slutet av utbildningen. En tandhygienists arbetsuppgifter är varierande, du kan som legitimerad tandhygienist arbeta inom offentlig eller privat sektor, på specialistkliniker, inom sjukhustandvård eller öppna egen mottagning.