Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier vänder sig till dig som vill utveckla framtidens interaktion mellan människa och IT. Genom teoretiska och praktiska inslag förbereds du för spännande utmaningar inom verksamheter där interaktion står i centrum. Utbildningen ställer höga krav på självständighet, initiativförmåga, kreativitet och präglas av samverkan med omgivande samhället. Till förfogande finns välutrustade datorsalar och ett dedikerat interaktionsdesignlab.Under utbildningenProgrammet hanterar ett vitt spektra av användningssituationer, från arbetsplatsen, där effektivitet och användbarhet står i centrum, till situationer där upplevelsen, genererad av den enskilda individen eller tillsammans med andra, är det huvudsakliga syftet. Som student möter du forskningsområden som design, interaktionsdesign, upplevelsedesign och sociala medier och oavsett om du läser ett eller två år är du efter utbildningen väl förberedd för en framtid inom alla de verksamheter där interaktion mellan människa och IT står i centrum.Utbildningen, som ställer höga krav vad gäller självständighet, initiativförmåga och kreativitet, har en tydlig struktur med fyra informatikkurser, men även flexibilitet genom att du själv kan välja din profil inom ramen för valbara kurser. Studierna kännetecknas av en pedagogik som betonar teori och praktik som två likvärdiga inslag och förbereder dig därmed för både en professionell som en akademisk karriär. För utveckling av praktiska färdigheter finns välutrustade datorsalar och ett dedikerat interaktionsdesignlab att tillgå (med bland annat experimentell elektronik, 3D-skrivare och laserskärare).Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier är ett program som ges på engelska.Efter utbildningenEfter utbildningen är du väl förberedd att arbeta inom alla de verksamheter där interaktion mellan människa och IT står i centrum. Du kan till exempel arbeta med att förstå och utveckla användbarhet och användarupplevelse hos existerande IT-artefakter, utvärdera implementationer av dessa samt delta i design och utveckling av nya artefakter.Tidigare studenter har efter sin examen bland annat fått anställningar som interaktionsdesigners, systemutvecklare, mjukvaruutvecklare, webbutvecklare, användbarhetsdesigners, och forskare.