Hur uppfattar vi världen? Hur fungerar minne, språk och medvetande? Är vårt tänkande unikt, eller kan andra organismer eller till och med maskiner fungera på sätt som liknar människans? Det är några av de grundläggande frågor som du får fördjupa dig i utifrån psykologiska, lingvistiska, datavetenskapliga, filosofiska och neurofysiologiska perspektiv. Utbildningen är tydligt forskningsanknuten men ger dig kunskaper och färdigheter som är användbara i en mängd olika områden även utanför akademin.Under utbildningenProgrammet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i kognitionsvetenskap. Den första terminen börjar med två parallella kurser - en i vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign, och en som rör högre kognitiva funktioner. Du lär dig således att förstå och själv utforma undersökningar på god vetenskaplig grund, och får fördjupa dig i aktuella teorier och undersökningar av mentala processer. Båda dessa kurser läser du på institutionen för psykologi. Därefter följer två kurser som du också läser parallellt. En ger dig fördjupade kunskaper i frågor som rör medvetandets problematik, och den läser du på institutionen för idé- och samhällsstudier. Den andra behandlar förhållandet mellan språk, hjärna och kognition, vilken ges av institutionen för språkstudier.Under den andra terminen läser du en kurs om teoretiska perspektiv på kognitionsvetenskap vid institutionen för datavetenskap. Parallellt med denna går en kurs i modern hjärnavbildningsteknik, som ges av institutionen för integrativ medicinsk biologi. Under andra halvan av terminen skriver du en magisteruppsats.Andra utbildningsåret är mer praktiskt till sin naturDu läser en kurs i datainsamling och analys, som bygger vidare på det tidigare årets metodkurs, men får också möjlighet arbeta i pågående forskningsprojekt. Tanken med dessa projektkurser är att du ska få handgriplig erfarenhet i hur forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs. Under utbildningens sista termin skriver du en masteruppsats.Skräddarsy din utbildningDet finns möjlighet att skräddarsy din utbildning, antingen genom att ersätta magisteruppsatsen eller projektkurserna med kurser du väljer själv.SpråkAll undervisning sker på engelska. Läs mer om programmet på den engelska programsidan: https://www.umu.se/en/education/master/masters-programme-in-cognitive-science/Studera utomlandsDu kan spendera en termin eller ett läsår vid ett av Umeå universitets partneruniversitet runt om i världen och ansöka om att få dina studier tillgodoräknade i din utbildning. Läs mer om våra partneruniversitet.Efter utbildningenEn masterexamen i kognitionsvetenskap ger dig kompetens att arbeta inom många yrkesområden, särskilt med fokus på hur man gör komplex information och tekniskt avancerade produkter och system lättillgängliga för människor.Fortsätt mot forskningEfter utbildningen kan du söka en forskarutbildning i kognitionsvetenskap eller andra närbesläktade områden.