I hela världen ses turism som ett verktyg att skapa nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Att utveckla en framgångsrik destination kräver omfattande insikter i komplexa socioekonomiska och politiska sammanhang som påverkar turism, på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Under utbildningen Utbildningen fokuserar på turistiska destinationer utanför storstadsområden. Arbetet med konkreta fallstudier under studietiden förbereder dig för att senare kunna ha ledande befattningar inom turismindustrin eller för fortsatta studier på forskarnivå. Bra akademisk miljö Du läser vid en av Nordens främsta akademiska miljöer inom turism med omfattande forskning och internationella kontaktnät. Detta bidrar till att säkerställa en aktuell utbildning med tydlig forskningsanknytning. Programmet ges på engelska. Efter utbildningen Efter utbildningen kan du arbeta med strategiska frågor inom turismindustrin. Dina kunskaper ger dig möjlighet att planera och arbeta för turismutveckling på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Destinationsutveckling Utbildningens fokus ligger på destinationsutveckling och din framtid kan därför innebära anställning inom ett destinationsutvecklingsbolag, en regional turismorganisation eller också den kommunala turismverksamheten. Du har också möjlighet att arbeta för myndigheter med ansvar för turism och andra privata företag inom turismindustrin. Turistnäring och vetenskapliga metoder Programmet erbjuder avancerade insikter i turistnäringen och ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper och intressen inom området för turism. Programmet erbjuder breda perspektiv på turism genom att kombinera olika vetenskapliga metoder. Du träffar forskare inte bara från Samhällsvetenskapliga fakulteten, men även från humaniora med frågor om historia, etnologi och ekologi. Programmet kvalificerar dig för arbete inom turism inom den offentliga och privata sektorn.