Vill du arbeta med idrott, fysisk aktivitet och hälsa? Vill du vara med och påverka, leda och utveckla morgondagens idrott i idrottsföreningar, idrottsförbund, landsting, kommuner, privata företag och andra organisationer? Vid Idrottsvetenskapliga programmet, Umeå universitet - ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet - förbereds du för att arbeta med ledarskap, organisering och aktuella utvecklingsfrågor inom idrottens breda område. Under utbildningen Via kurser i idrottspedagogik, idrottspsykologi, idrottsmedicin, kostvetenskap, juridik och företagsekonomi kommer du att utveckla kompetens i strategiskt ledarskap och utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område. Du kan också välja att specialisera dig genom att läsa delar av utbildningen vid något av våra partneruniversitet utomlands. Umeå universitet ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet Att studera vid ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet ger dig goda kontakter med idrottsorganisationer som du kommer att ha nytta av när du går ut i arbetslivet,exempelvis genom att skriva ditt examensarbete på uppdrag av en idrottsorganisation. Möjlighet till värdefulla kontakter Som IVP-student kommer du att knyta kontakter med arbetslivet genom gästföreläsningar, besök från yrkesverksamma och genom uppgifter kopplade till externa organisationer i form av uppdrag och analyser av organisationers verksamhet. Som del av Idrottshögskolan och Riksidrottsuniversitetet får du också möjligheter att arbeta ideellt i evenemang och andra externa uppdrag som ger dig både praktiska erfarenheter och värdefulla kontakter. Studera utomlands Termin 5 kan du välja att plugga utomlands. Vi har flera utbytesavtal, både i Europa och i övriga världen, som erbjuder kurser inom ämnesområdet och som dessutom ger dig en internationell erfarenhet som ger dig möjlighet att spetsa din kompetens.