Dagligen äter stora delar av Sveriges befolkning någon av sina måltider utanför hemmet. Forma din framtid mot ett intressant arbete inom detta aktuella och växande område. Börja brett med kurser i kostvetenskap och bygg vidare med ekonomi och ledarskap eller livsmedelssäkerhet, och du kan i slutänden jobba med t ex produktutveckling, organisation och planering av näringsrika måltider inom vård, skola och omsorg eller säkerhet kring hantering av mat. Under utbildningen Första året på kostvetarprogrammet läser du ett basblock i kostvetenskap som bland annat består av näringslära, livsmedelskemi, kost- och folkhälsa och livsmedelsvetenskap. Under den tredje terminen ansvarar du och dina studiekamrater för driften av en egen utbildningsrestaurang och allt vad som hör därtill. Bl a ingår hälsosam måltidsplanering, god hygien, inköp, och samarbete. Därefter väljer du inriktning ekonomi och ledarskap eller livsmedelssäkerhet. Över hela utbildningstiden läggs stor vikt vid att du ska få ta del av ett varierat undervisningsupplägg och teori varvas därför med praktiska inslag. Kopplingen till arbetslivet tycker vi är viktig och därför får våra studenter redan på den tredje terminen gå ut på två veckors fältstudier i olika verksamheter. Senare under utbildningen ligger dessutom en längre praktik. År två - välj inriktning - Livsmedelssäkerhet eller Ekonomi och ledarskap Inom inriktningen ekonomi och ledarskap studerar du grunderna i företagsekonomi, t ex marknadsföring, bokföring och hur man tar hand om sin personal. Dessa kunskaper tillsammans med din kompetens i kost och hälsa ger dig en bred framtida arbetsmarknad. Inom inriktningen livsmedelssäkerhet studerar du vanligt förekommande hälsorisker och hur dessa kan förebyggas, allt för att vi människor ska kunna äta säker mat utan att bli sjuka. Ett viktigt inslag i utbildningen är hur man kommunicerar hälsorisker både till privatpersoner och olika verksamheter. Specifikt för kostvetarprogrammet i Umeå Vi är det enda kostvetarprogrammet i Sverige som erbjuder ett tre-årigt program med en inriktning mot livsmedelssäkerhet. Vi har också ett nära samarbete med näringslivet vilket ger våra studenter en bra inkörsport till arbetslivet. Studera utomlands Institutionen för kostvetenskap har ett antal avtal med olika universitet i Europa och du kan ansöka om att få åka i väg på utbytesstudier till ett av dessa, på masternivå. Efter utbildningen En kostvetare har en bred arbetsmarknad och beroende på vilken inriktning man väljer kan yrkesrollen se olika ut. Du kan bli kostchef inom kommun, landsting och olika restaurangverksamheter eller arbeta med recept- och produktutveckling eller livsmedelshandeln. Du kan också bli livsmedelsinspektör inom kommun, livsmedelsindustrin och centrala myndigheter. Dessutom kan du jobba med konsultuppdrag, kvalitetssäkring eller t ex utbildning. också möjlighet att studera på avancerad nivå och i nästa steg möjlighet att fortsätta med forskarutbildning. Var kan du jobba? Kommun, landsting, restaurangverksamhet, livsmedelsindustrin, livsmedelshandel