I dagens arbetsliv är de anställdas kompetens och engagemang avgörande för en organisations framgång. Utbildningen ger dig perspektiv på det moderna arbetslivet och kunskap om hur du utvecklar både organisationer och människor ur beteendevetenskapliga, rättsliga och ekonomiska perspektiv. Programmet har nära koppling till arbetslivet och du möter gästföreläsare, arbetar i projekt för externa uppdragsgivare och har tio veckors praktik. Under utbildningen Under första året får du en teoretisk bas för att förstå dagens arbetsliv och kunskap om hur du kan utveckla både organisation och personal ur olika vetenskapliga perspektiv. Under år två får du använda teorierna allt mer praktiskt i bland annat casearbeten, och du läser en kurs helt på engelska. År tre får du testa dina kunskaper i skarpt läge under tio veckors arbetsplatspraktik. Utbildningen avslutas med att du skriver ditt examensarbete i antingen huvudämnet Pedagogik eller Sociologi, kanske på uppdrag från någon intressant arbetsgivare. Nära kontakt med arbetslivet redan när du studerar Som personalvetarstudent kommer du att knyta kontakter med arbetslivet på olika sätt. Från programmets sida jobbar vi aktivt med samverkan med arbetslivet i olika former. Denna koppling finns från första terminen och är en viktig brygga mellan utbildning och arbetsliv. Förutom praktik får du även gästföreläsningar och andra former av besök från yrkesverksamma. Som komplement till den teoretiska undervisningen får du även göra arbetsplatsbesök. Under utbildningen får du också möjlighet att i grupp jobba med externa uppdrag där resultaten presenteras både på arbetsplatsen och på universitet. Studera eller praktisera utanför Sverige? Som student på personalvetarprogrammet kan du läsa 1-2 terminer i något land utanför Sverige. Vi har flera sorters utbytesavtal, både i Europa och övriga världen. Du rekommenderas att plugga utomlands under höstterminen på år två. Efter utbildningen Personalvetarprogrammet ger dig en bred bas för att söka jobb inom hela arbetsmarknaden. Personal- och arbetslivsfrågor hanteras i alla branscher och därför kan du hamna i så olika verksamheter som bygg och industri, vård och omsorg eller bank och försäkring. Vanliga jobb Arbetsmarknaden för personalvetare är bred och det finns därför många tjänstetitlar. Några av de vanligare titlarna är personalspecialist, personalhandläggare, personalchef, HR-strateg och HR-generalist. Du kan också välja att fokusera på specifika områden - vill du till exempel fokusera på personalfrågor väljer du att söka arbete som personal- eller HR-ansvarig, och om du vill ha ett bredare fokus på arbetslivsfrågor kan du jobba med in- och utträdet på arbetsmarknaden. En del av våra personalvetarstudenter får även jobb på någon av Sveriges arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer. Läsa mer eller forska? När du har avslutat dina studier vid Personalvetarprogrammet kan du om du vill specialisera och fördjupa dig i något ämne på avancerad nivå. Här på Umeå universitet kan du fortsätta vidare på tre olika program på magister- eller masternivå: Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Masterprogram i ledarskap och organisation