Det här är det mest flexibla civilekonomprogrammet där du efter ett basblock med studier i ekonomiämnen skapar din egen profil genom att först välja huvudämne och sedan specialisering. Du kan göra praktik under studietiden och möjligheterna till utlandsstudier är mycket goda. Efter programmet kan du arbeta med ekonomiska arbetsuppgifter i företag, organisationer och myndigheter eller starta ett eget företag. Programmet ges av Handelshögskolan som är kvalitetsackrediterad genom AACSB.Under utbildningenProgrammet börjar med ett basblock inom vilket du läser ämnen som företagsekonomi, statistik, juridik och nationalekonomi innan du efter tre terminer väljer ett huvudområde att fördjupa dig inom. Vad passar dig bäst - företagsekonomi eller nationalekonomi?Företagsekonomi är ett huvudområde som handlar om företagande, företaget och aktörer kring företaget så som t.ex. konsumenter, anställda, underleverantörer och finansiärer.Nationalekonomi är ett huvudområde som handlar om hur vi ska fördela de begränsade resurser vi har. Det handlar dels om hur konsumenter och producenter agerar, men även hur länders ekonomier fungerar.Inom det här programmet kan man uppnå revisorsnämndens krav på akademiska kurser för auktorisation som revisor.SpecialiseringTill din sjätte termin väljer du vilken del av ditt huvudområde som du vill specialisera dig inom:Inom företagsekonomi kan du välja någon av specialiseringarna redovisning, finansiering, marknadsföring, management eller affärsutveckling. Du kan antingen välja att fördjupa dig helt inom en av specialinriktningarna eller så kan du välja bland kurser inom en eller flera inriktningar för att skapa en bredare utbildning.Inom nationalekonomi läser du ytterligare både makroekonomi, mikroekonomi, matematik för ekonomer och ekonometri innan du specialiserar dig inom mikroekonomisk analys eller finansiell ekonomi.Skapa din egen profilering under en och en halv terminCivilekonomprogrammet är det program med mest valfrihet. Du har en och en halv termin då du får läsa vad du vill. Det ger stora möjligheter till utlandsstudier och praktik men också till att skapa en egen profilering.Efter utbildningenMånga civilekonomer jobbar på bank och revisionsbyråer, andra med marknadsföring och marknadskommunikation. Utbildningen är också en bra grund för att driva eget företag, särskilt om du läst kurser i affärsutveckling. Väljer du kurser inom management finns stora möjligheter att jobba med strategisk ledning. Många söker sig till tillverkningsföretag men även till jobb inom statlig och kommunal förvaltning.Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildning.Vanliga jobbCivilekonomprogrammet är en bred utbildning som kan leda till många olika jobb. Exempel: produktchef, auktoriserad revisor, inköpsstrateg, forskare, projektledare, skatterådgivare, Marketing Communication Manager, utredare, varumärkesstrateg, Sales Manager, marknadsansvarig, affärsområdesansvarig, produktutvecklare, företagsrådgivare, exportkonsult, försäljningschef, Controller, omvärldsanalytiker, egen företagare, VD.