Programmet omfattar 90 högskolepoäng och genomförs som en distansutbildning på halvfart under sex terminer. Programmet bygger på två olika inriktningar; Psykoterapeutprogrammet, allmän inriktning samt Psykoterapeutprogrammet med inriktning som Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi.  Under delar av programmet sker samundervisning mellan inriktningarna. För båda inriktningarna gäller att studenten under programmet gör ett teoretiskt och/eller metodologiskt fördjupningsval. Programöversikt för Psykoterapeutprogrammet, allmän inriktningÅr 1, 30 hp Kurser inom psykologi/psykoterapi som rör yrkesroll, juridik, vetenskapsteori, utvecklingspsykologi samt diagnostik och psykopatologi.År 2, 30 hp Kurser inom psykoterapeutisk teori och metod samt professionell utveckling, samt psykoterapeutisk teori och metod inom vald fördjupning.År 3, 30 hp Kurser inom vald fördjupning av psykoterapeutisk teori och metod, professionell utveckling samt självständigt arbete.Programöversikt för Psykoterapeutprogrammet med inriktning som Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi:År 1, 30 hp Kurser inom psykologi/psykoterapi som rör specialistpsykologens yrkesroll, juridik, vetenskapsteori, utvecklingspsykologi samt diagnostik och psykopat0logi.År 2, 30 hp Kurser inom psykoterapeutisk teori och metod samt professionell utveckling, samt psykoterapeutisk teori och metod inom vald fördjupning.År 3, 30 hp Kurser inom vald fördjupning av psykoterapeutisk teori och metod, specialistpsykologens professionella utveckling, lärar-, handledning-, och konsultationsmetodik i psykoterapi, samt självständigt arbete.