Kurspaketet är avsett för personer som har en lärar- eller socionomexamen om minst 180 hp. Efter godkända studier i de överbryggande kurserna läser studenterna termin 5 och 6 i det treåriga studie- och yrkesvägledarprogrammet på distans. Samtliga tre terminer innehåller sammankomster med obligatorisk närvaro på plats i Umeå. Studenten måste vara godkänd i samtliga överbryggande kurser för att få fortsätta studierna. Dessa tre terminer leder sammantaget till Studie- och yrkesvägledarexamen. Under sista terminen på studie-och yrkesvägledarprogrammet ingår praktik i 8 veckor. Studenten ska ordna sin praktikplats själv och vid praktikplatsen ha en handledare som har studie- och yrkesvägledarexamen. Det går inte att tillgodoräkna praktikperioden genom att åberopa arbete som obehörig vägledare. Praktikperioden innefattar bland annat tillämpning av karriärteorier, vägledningsmetoder och modeller som ingår i utbildningen.På Lärarhögskolans programhemsida finns terminsöversikter upplagda där det framgår vilka veckor de fysiska sammankomsterna är i Umeå, både den överbryggande terminen samt termin 5 och 6: https://www.umu.se/student/mina-studier/studie--och-yrkesvagledarprogrammet/Överbryggande kurser inom kurspaketet: 6SY039 Studie- och yrkesvägledning för lärare och socionomer 12,5 hp6SY040 Politik, förvaltning och arbetsmarknad 7 hp6SY041 Karriärvägledning - teorier, modeller och metoder 10,5 hp