Kurspaketet är avsett för personer som redan har kunskaper motsvarande minst 90 hp, exempelvis genom högskolestudier inom lärarutbildningen eller annan utbildning av relevans för studie- och yrkesvägledning (se behörighetskrav nedan). Efter godkända studier i de överbryggande kurserna läser studenterna termin 5 och 6 i det treåriga studie- och yrkesvägledarprogrammet på distans. Samtliga tre terminer innehåller sammankomster med obligatorisk närvaro. Studenten måste vara godkänd i samtliga överbryggande kurser för att få fortsätta studierna. Dessa tre terminer leder till Studie- och yrkesvägledarexamen. Utbildningen ligger på grundnivå, ej nybörjare.Under sista terminen ingår praktik i 8 veckor. Studenten ska ordna sin praktikplats själv och vid praktikplatsen ha en handledare som har studie- och yrkesvägledarexamen. Det går inte att tillgodoräkna praktikperioden genom att åberopa arbete som obehörig vägledare. Praktikperioden innefattar bland annat tillämpning av karriärteorier, vägledningsmetoder och modeller som ingår i utbildningen.På institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskaps hemsida finns terminsöversikter upplagda där det framgår vilka veckor de fysiska sammankomsterna är i Umeå: https://www.umu.se/student/tillampad-utbildningsvetenskap/programkurser/overbryggande-kurser-syv/Överbryggande kurser inom kurspaketet: 6SY033 Introduktion till Studie- och yrkesvägledning 12,5 hp6SY034 Teorier, modeller och metoder för karriärvägledning 7,5 hp6SY035 Samhällsvetenskap 10 hp