Inriktningen leder till såväl en sjukhusfysikerexamen som en civilingenjörsexamen.