Arbetsterapeutprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med att stödja personer med olika problem som begränsar dem i deras vardagliga liv. Som arbetsterapeut guidar du dina klienter att hitta strategier för att klara arbetet, fritid, lek och skola och att sköta sig själv och sitt hem. Programmet består av aktiva undervisningsformer och hjälper dig att utveckla ett kritiskt tänkande och en handlingsberedskap inför yrket.