Som distriktssköterska kan man arbeta med folkhälsoarbete och omvårdnad inom vitt skilda områden. Många distriktssköterskor arbetar på hälsocentraler där man möter personer i alla åldrar. På hälsocentral kan distriktssköterskan arbeta med egen mottagning inom exempelvis diabetes-, astma- och inkontinensvård. Det kan också vara arbete med barn och ungdomar inom barnhälsovård eller inom skolhälsovården. På de flesta håll i landet ansvarar idag den kommunala hälso- och sjukvården för hemsjukvården där distriktssköterskan har en nyckelposition och där vårdas framförallt vuxna och äldre. Distriktssköterskans arbetsuppgifter kännetecknas av ett stort mått av självständighet. Programmet omfattar 1,25 års heltidsstudier. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom distriktssköterskans kompetensområde. Innehållet omfattar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som integreras i studieuppgifter och examinationer. Ett självständigt arbete (examensarbete) som är centralt för att bekräfta att du har uppnått kraven för examen avslutar utbildningen.